Stichting Zorgen voor Morgen

Ondersteuning voor vrouwen en mannen met een migratieachtergrond. Het is onze missie de zelfredzaamheid te vergroten. Dit willen wij bereiken middels individuele begeleiding en ondersteuning.

activiteitenspreekuur

doelstelling

Doelstelling 3 ledig

  1. Begeleiding en ondersteuning van individuen met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid van deze individuen.
  2. Verbinden van organisaties die op de doelgroep gericht (moeten) zijn
  3. Ontwikkelen van kenniscentrum mbt vrouwenemancipatie

Doelgroep

Vrouwen en mannen met (meestal) een migratieachtergrond. In eerste instantie gericht op Turkse en Koerdische vrouwen uit den Haag, stadsdeel  Segbroek. Vanuit deze doelgroep de werkzaamheden uit te breiden naar vrouwen in Den Haag afkomstig uit andere gebiedsdelen, zoals Suriname, Curacao, Syrie, Marokko, etc.

 

partners

Wij werken samen met

Meestal beginnend bij Huisartsenpraktijken, vervolgens met zorginstellingen zoals GGD, Stichting Wende, Centrum voor Jeugd en Gezin, met welzijnsorganisaties, met Politie en met scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Uitgebreide informatie over hoe wij samenwerken vindt u hier.

onze aanpak

Begeleiding en ondersteuning

  • Wekelijkse spreekuren in wijkgebouwen
  • 1 to 5 gesprekken per individu om probleem te verkennen en aanpak voor oplossing(en) te bespreken. Daarna , zo nodig, een advies voor vervolgtraject eventueel in groepjes. Meestal mondt dit traject uit in vervolgstappen bij de andere genoemde organisaties (bijv taalcursussen, ggd-traject, sollicitatietraining, etc).
  • Groepsbesprekingen met lotgenoten om te leren voor jezelf op te komen.

Verbinden van organisaties

  • Het jaarlijks bijeenbrengen van de betrokken organisaties om de problematiek van de doelgroep onder de aandacht te brengen mbv workshops en andere vormen van deskundigheidsbevordering. Het delen van oplossingen vanuit de verschillende organisaties zodat men leert van elkaars ervaringen.
  • Op regelmatige basis de verschillende organisaties bezoeken om de voortgang van de doelgroep en de mogelijke knelpunten  te bespreken.

Ontwikkelen van een kenniscentrum

  • Vanuit de coördinerende rol binnen dit werkveld ontstaat een totaaloverzicht van de problematiek enerzijds en de aangeboden en gerealiseerde oplossingen anderzijds.
  • De stichting kan zich dan ontwikkelen tot het aanspreekpunt voor de overige organisaties en de Gemeente resp. de stadsdelen op het gebied van begeleiding van kwetsbare mensen.