Stichting Zorgen voor Morgen

Ondersteuning voor vrouwen met een migratieachtergrond. Het is onze missie de zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten. Dit willen wij bereiken middels individuele begeleiding en ondersteuning.

Activiteiten voor 2019

In 2019 zetten we de werkzaamheden die in 2018 gestart zijn voort. De headlines voor 2019 zijn:

Vaste spreekuren op één of twee locatie waar de desbetreffende doelgroep makkelijk te bereiken is. Vanaf 1 januari 2018 is de stichting begonnen met haar inloopspreekuren op 2e Braamstraat 6 van 9.30 tot 12.00 uur, woensdag van 13.00 uur tot 17.00 Noorderbeekdwarstraat 218 hoek Weimarstraat en vrijdagavond van 17.00 uur tot 21.00 uur. De vrouwen en mannen komen naar de inloopspreekuur en onderling uitwisselden zij de gebeurtenissen wat hen bezig hield. Als er behoefte is om een individueel gesprek te voeren dan wordt door de hulpverlener een aparte afspraak worden gemaakt. Er wordt in kaart gebracht wat het probleem is en wat er aan gedaan kan worden. Soms werden deze situaties meteen doorverwezen naar de reguliere hulpverlening of de gemeentelijke instanties. 

Op vrijdagavonden  worden er diverse themas verzorgd o.a Armoede en Schuld,Dementie of vergeetachtigheid, Dialoog in Den Haag ,Kindhuwelijken en informele huwelijken, Onze Vrijheid, Einde Taboe, Partnergeweld, Praten over jouw keuzes, Project donordialoog Den Haag, Vrouwen Hartaanval, Mantelzorg, Spookburgers.

Huisbezoek

Op verzoek van en afstemming met  betrokken cliënten organiseren van huisbezoek om mensen in hun veilige omgeving van dienst te zijn. Sommige cliënten vinden het veilig en prettig bij hun thuis de gespreken te houden. Soms zijn er andere gezinsleden bij het gesprek aanwezig om samen hun gezinsproblematiek te bespreken. De rol van de hulpverlener als bemiddelaar of mediator zijn om het gesprek in goede banen te lijden.