Stichting Zorgen voor Morgen

Ondersteuning voor vrouwen en mannen met een migratieachtergrond. Het is onze missie de zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten. Dit willen wij bereiken middels individuele begeleiding en ondersteuning.

Het houden van groepsbesprekingen met als doel om:

 

Het sociaal isolement onder mensen terug te dringen

Cliënten weer in eigen kracht te zetten; het is opmerkelijk dat de cliënten  van bewust werden naar eigen situaties te kijken en leren  verantwoordelijk nemen over hun leven. Letterlijk leren zij regie te houden over het dagelijks leven.

 

Netwerken te versterken

Het is ook gebleken om goede relaties en duurzaam netwerk te hebben. Om er zelf aan te werken en om deze netwerk te houden. Niet iedereen heeft de kwaliteit om een netwerk te kunnen onderhouden. Maar het is telkens aan hen meegegeven hoe belangrijk is om een netwerk te hebben. Zoals een goede buren en hebben van een familieleden die met je mee kunnen denken en ondersteunen. 

 

Lotgenotencontact op te bouwen

Op maandagochtenden  kwamen de vrouwen bij elkaar om samen de gebeurtenissen met elkaar delen en wisselende samen de informatie uit. Het was altijd heel leerzaam ochtend vonden de vrouw. Tijdens vakanties wilde de kerk de inloopspreekuur niet vrij geven. Daarom voelden de vrouwen best wel eenzaam om niet te kunnen komen naar de maandagochtend. verhalen en gebeurtenissen met elkaar delen.

 

De gang naar relevante instanties te blijven stimuleren

Tijdens spreekuren en de gesprekken bij mensen thuis wordt naar de relevantie instanties doorverwezen. Hen wordt ook uitgelegd dat de stichting niet genoeg tijd heeft om de cliënten blijven helpen in hun hulpvraag. De hulpverlener van de stichting melde de cliënten aan bij de Xl servicepunt , bij de sociale wijkteammanager, veilig thuis etc. waar de cliënt het beste met hun hulpvraag terecht kan.

Partners

Onze samenwerkingspartners partners zijn:

 • Migranten vrijwilligersorganisaties in Den Haag
 • Religieuze instellingen
 • Servicepunten
 • Zorg consulenten
 • PEP Den Haag
 • Zorg instellingen
 • Vertrouwenspersonen
 • Huisartsenpraktijken
 • Gemeentelijke instellingen
 • Verloskundige praktijken
 • Centrum Jeugd en gezin
 • Mediation&bemiddeling
 • Stichting Vobis
 • Sociale wijkdienst Segbroek