Stichting Zorgen voor Morgen

Ondersteuning voor vrouwen en mannen met een migratieachtergrond. Het is onze missie de zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten. Dit willen wij bereiken middels individuele begeleiding en ondersteuning.

Graag stel ik mij zelf aan u voor:

mijn naam is Aynur Dogan, maatschappelijk werker. Ik heb ruim 20 jaar werkervaring in de hulpverlening met name gezinsproblematiek. Sedert januari 2018 ben ik werkzaam voor onze jonge Stichting Zorgen voor Morgen. Onze Stichting  stelt zich ten doel  ondersteuning/hulpverlening te bieden aan migranten vrouwen en mannen.

 

Waarom deze doelgroep

 • Komt met vage lichamelijke klachten bij huisarts, waarvoor geen diagnose wordt gevonden
 • Is de Nederlandse taal niet machtig
 • Leeft vaak geïsoleerd
 • Voelt zich onbegrepen
 • Niet gewend over zichzelf te spreken

 

Wat doen wij?

 • Wij luisteren naar de vrouwen en mannen wat hen bezig houdt.
 • Indien gewenst, kunnen wij een vervolg afspraak maken om de situatie in kaart te brengen.
 • Mensen in verbinding brengen met de juiste organisaties.
 • Er is een mogelijkheid deel te nemen aan de groepsgesprekken binnen onze Stichting.
 • In deze bijeenkomsten leggen wij de nadruk op het functioneren van de vrouw en man in de maatschappij.
 • Naar behoefte kan er voor gezorgd worden om bepaalde thema’s te bespreken, zoals een gesprek met de onderwijzer van de schoolgaande kinderen of het bemiddelen van een conflict tussen twee partijen.
 • Armoedebestrijding.
 • Het aanpakken en bespreekbaar maken van huiselijk geweld.
 • Het aanpakken en bespreekbaar maken van huwelijksdwang, om dit eventueel te voorkomen. 
 • Mensen in verbinding met elkaar brengen zodat zij elkaar kunnen begrijpen, inspireren en motiveren. 
 • Het bespreekbaar maken en accepteren van de seksuele diversiteit van de mens in de maatschappij. 
 • Bevorderen van de emancipatie van de vrouwen en mannen binnen hun eigen gemeenschap.
 • Vergroten weerbaarheid van de vrouwen en mannen.

 

Locaties

U bent welkom op:

Maandagochtend van 9.30 uur tot 12.00
in Lindekwandrant               2e Braamstraat nr. 6

Woensdag middag van 13.00  uur tot 16.30 uur  vrijdag avond van 17:00 uur tot 21:00 uur

in Wij Weimar Noorderbeekdwarstraat nr. 218

U kunt een afspraak maken via het onderstaande telefoonnummer
T    06 381 72 555 

Of een mail sturen naar
morgenzorgen@gmail.com