Stichting Zorgen voor Morgen

Ondersteuning voor vrouwen en mannen met een migratieachtergrond. Het is onze missie de zelfredzaamheid te vergroten. Dit willen wij bereiken middels individuele begeleiding en ondersteuning

Nadere analyse van de problematiek die speelt bij migrantenvrouwen en mannen

De meeste migranten groeperingen staan niet bekend als  groepen van mensen die optimaal gebruik maken van sociale voorzieningen. Dat heeft een aantal oorzaken:

  1. In de eerste plaats is er sprake van een taalachterstand bij vooral de eerste generatie migranten.
  2. Daarnaast is er sprake van een informatieachterstand. De groep weet niet wat er allemaal aan voorzieningen mogelijk is.
  3. Ook het feit dat vele migranten niet de meest assertieve groep vormen, vaak zelfs een zeer afwachtende of gesloten groep , heeft invloed op het gebruik van sociale voorzieningen.
  4. Binnen deze groepen zijn er daarnaast ook nog de cultureel bepaalde verwachtingen, bijvoorbeeld dat de familieleden, vooral de vrouwen, klaar moeten staan wanneer het op zorg aan komt. Zo zijn er veel mantelzorgers actief binnen de migranten gemeenschap die niet eens weten dat ze zgn. mantelzorger zijn. Zij zorgen, omdat ze het gevoel hebben dat ze moeten zorgen en dat het ook van hun verwacht wordt.
  5. Ook spelen bij de persoonlijke verzorging van vele migranten schaamtegevoelens een belangrijke rol, zo blijkt uit focusgesprekken en ervaringen met migranten mantelzorgers. Dat schaamtegevoel speelt vooral bij het verzorgen van iemand door iemand van de andere sekse. In de lichamelijke zorg wordt een onderscheid opgemerkt tussen wassen, scheren en de verzorging van schaamstreek en borsten. Partners helpen elkaar onderling en als de vrouw de man niet kan helpen, assisteert een zoon, of dochter.

Bovenstaande factoren zijn er de oorzaak van de een eventuele hulpvraag vaak niet of te laat gesteld wordt en dan ook nog bij de verkeerde organisatie terecht komt waardoor het van-het-kastje-naar-de-muur-effect optreedt.

Mede door de decentralisaties van de WMO wordt er meer verwacht van de mensen zelf. Deze groep heeft daar in eerste instantie veel moeite mee en heeft hulp en begeleiding nodig om