Stichting Zorgen voor Morgen

Ondersteuning voor vrouwen en mannen met een migratieachtergrond. Het is onze missie de zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten. Dit willen wij bereiken middels individuele begeleiding en ondersteuning.

Wij werken veel samen met andere organisaties

 

Het bevorderen van samenwerking tussen vertrouwpersonen en zorginstellingen.

De stichting werkt nauw samen met stichting Vobis en stichting eigen kracht. Deze stichtingen hebben diverse vertrouwenspersonen die voor hen actief zijn en stellen zich beschikbaar. Vanuit stichting Eigen kracht heeft twee vertrouwens personen 5 cliënten begeleid naar de instanties. Een vertrouwens persoon helpt op maandag met de inloopspreekuur. Zij gaat ook met de cliënten naar de instanties. Zoals mee gegaan naar urgentiecommissie, mee geweest naar woningbouwvereniging, naar centrale opvang daklozen op Binkhorstlaan geweest.

 

Het inzetten en gebruikmaken van netwerk om zorgvrijwilligers te werven.

Zoals eerder beschreven is worden de cliënt geadviseerd gebruik te maken van hun netwerk. Vaak geven de cliënten aan dat hun netwerk geen kennis heeft van algemene zaken en instanties. De netwerk spreekt geen Nederlands en kunnen elkaar onderling niet helpen. Er komen veel  Turks sprekende Bulgaren naar de inloopspreekuur of zij bellen met de stichting. Zij zijn kortdurend in Nederland en redden zich niet met de Nederlandse regels en in de samenleving. Zij hebben veel vragen over vinden van woonruimte en weten regels niet. Zij verblijven met veel familieleden in een klein ruimte en dreigt de woningbouw hun uit het huis te zetten. Veel gevallen hebben met de woonruimte te maken. De Turksprekende Grieken ondervinden het zelfde problemen. Voor deze gevallen heeft de stichting een Turkssprekende vertrouwenspersonen ingeschakeld zodat deze vertrouwens personen tijd maakt met de mensen naar de instanties gaan.

Het voeren van gesprekken met en houden van contacten met sleutelfiguren binnen migranten- en religieuze instellingen.

Met starten van stichting heeft stichting veel tijd moeten investeren om met de sleutelfiguren en bestuurders ontmoeten en zich laten uitnodigen over de stichting te informeren. Uit deze gesprekken is gebleken dat zij deze nieuwe stichting als winst ervaren voor stadsdeel Segbroek en voor stad Den Haag. Zij willen ook graag de samenwerking aangaan met de stichting. Er is ook een logboek bijgehouden met welke instanties gesprekken zijn geweest. Deze wordt als bijlage aangemerkt. Een als vast een paar contacten met sleutelfiguren te noemen is er contact met de Koerdische moskee in schilderswijk en zij maken regelmatig gebruik interventie met de stichting. Als er bepaalde actuele thema’s zijn zoals donoren wet die in 2019 komt hebben zij gevraagd aan onze stichting om aan de Koerdische gemeenschap deze voorlichting geven. De projectleider van de stichting heeft training gevolgd over donorregister bij Nederlandse Transplantatie stichting (NTS) In het Donorregister geven mensen aan voor donatie van de organen en weefsels. .

Mantelzorg

Deelnemen aan lokale en/of landelijke bijeenkomsten die betrekking hebben op ontwikkelingen rondom thema mantelzorg

De projectleider van de stichting neemt deel aan het mantelzorg panel bij PeP .

Ruim 180 inwoners en professionals hebben zich aangemeld om mee te praten over de WMO in Den Haag. Dat gebeurde op 19 en 26 juni.  indruk van  26 juni die ik bezocht heb namens de stichting  kwamen de volgende verhalen uit .

De taxibus, het lange wachten, het missen van afspraken hierdoor en de afhankelijkheid van anderen die dit met zich meebrengt ·Het keukentafelgesprek en de aandacht voor persoonlijke unieke aspecten van een cliënt hierin ·De ontoegankelijkheid van sommige onderdelen van het openbaar vervoer, zoals de oude trams die stoppen op de Haagse Markt ·De stroperigheid van het verwerken van sommige aanvragen, waardoor sommige mensen heel lang moeten wachten op broodnodige voorzieningen ·De behoefte aan een betere samenwerking met de gemeente, maar ook tussen organisaties onderling.  Verder heeft de stichting aantal keren deelgenomen aan de mantelzorg bijeenkomsten die voor migranten was georganiseerd. Hierin werden de migranten mantelzorger gevraagd naar hun ervaring en knelpunt en hoe wordt de mantelzorg bij migranten ervaren.

/

Knelpunten

Het signalieren van knelpunten en zo nodig geven advies aan instellingen waar het nodig is.

Er wordt regelmatig gebeld door instanties om een casus met de stichting overleggen en willen vaak ook advies. Er wordt regelmatig door de verloskundigen praktijken gebeld, de huisartsen, veilig-thuis en de sociale wijkteam ,accountant , afdeling van de gemeente Den Haag Community Builder etc. Vaak gaan deze overleggen op afspraken. Deze instanties hebben via via gehoord om met stichting contact opnemen om samen naar de situaties te kijken willen weten welke trajecten of gebruiken ingezet kunnen worden.

Partners

samenwerkingspartners partners zijn:

  • Migranten vrijwilligersorganisaties in Den Haag
  • Religieuze instellingen
  • Servicepunten
  • Zorg consulenten
  • PEP Den Haag
  • Zorg instellingen
  • Vertrouwenspersonen
  • Huisartsenpraktijken
  • Gemeentelijke instellingen
  • Verloskundige praktijken.